Op verzoek van de Task Force Duurzame Soja heeft het LEI onderzoek gedaan naar het totale sojaverbruik in Nederland, met nadruk op soja in veevoeding. Uitgaande van de nationale mengvoerproductie en van sojagehaltes in het veevoer is het sojaverbruik berekend. Het totale verbruik van sojaproducten in de Nederlandse veevoedingsindustrie is berekend op 1,8 mln. ton per jaar. Klik hier voor het rapport (in pdf-format). With an English summary.